Beställa röntgenbilder 1177

Kan man se röntgenbilder på 1177?

se provsvar och röntgen-bilder innan du. får en behandling. När flera vård-givare har tillgång till. uppgifter om läkemedel som du använder.

Patient-journalen – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina …

När du söker och får vård skriver vårdpersonal vilken vård och behandling du får i ett särskilt dokument, en så kallad patient-journal.

Din journal – 1177

Beställning av journalkopior- blankett. Uppgifter om patienten … Journalanteckningar ☐ Röntgenbilder ☐ Labsvar ☐ Annat dokument (ange vilket).

Beställning av journalkopior – 1177

Röntgenbilder/fotografier på CD 5kr styck, DVD 10kr styck, USB 50kr/styck, beroende på storlek och antal undersökningar. Exklusive avgifter för rekommenderat …

Jag önskar beställa en kopia av min journal och/eller …

28 apr. 2018 — Jag vill ha ut mina egna röntgenbilder gällande höften från Östersunds lasaretts ortopedklinik, för påseende av annan ortopedläkare – ej …

Kan man begära ut sina egna röntgenbilder från lasarettet?

Information om hur du kan få tillgång till din journal. Kom ihåg att du alltid kan logga in på 1177.se och läsa eller beställa din journal där.

Journalkopior – Region Uppsala

för 5 dagar sedan — Om du inte har tillgång till 1177 kan du skicka in en beställning per post. … Avgift för beställning av röntgenbilder:.

Information om hur du kan få tillgång till din journal. Kom ihåg att du alltid kan logga in på 1177.se och läsa eller beställa din journal där. Har du inte möjlighet att läsa din journal digitalt så kan du beställa journalkopior från Region Uppsala på papper.

Begära ut patientjournal – Karolinska Universitetssjukhuset

Begära ut patientjournal

Sekretessen för patientjournaler gäller i 70 år. Patientjournalen (1177.se). Beställ journalkopior. Om du vill beställa journalkopior från Regionarkivet behöver …

Journalkopior och arkiverade patientjournaler – Region Skåne

Tillgång till din journal · Journal via nätet · Beställ genom att logga in på 1177.se · Beställ via blankett · Handläggningstid och avgift · Beställ röntgenbilder.

Regionarkivets journal- och arkivservice tillhandahåller patientjournaler från Region Skåne och arkiverade patientjournaler från vissa privata vårdgivare i Skåne.

Beställ och läs din patientjournal – Södra Älvsborgs Sjukhus

När du blir patient skrivs alla vårdinsatser in i en patientjournal. Du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som finns i journalen.

Keywords: beställa röntgenbilder 1177